ขอบคุณบีบีซีไทย ที่ให้โอกาสและช่วยขยายเสียงเราให้ดังขึ้น


ขอบคุณบีบีซีไทย ที่ให้โอกาสและช่วยขยายเสียงเราให้ดังขึ้น
ทุกคนสามารถร่วมพัฒนาประเทศได้ในแนวทางที่ตนเองเชี่ยวชาญครับ

งานล่าสุดกับ BBC Thai:
https://business.facebook.com/AccessibilityIsFreedom/posts/2144098138946153
https://business.facebook.com/AccessibilityIsFreedom/posts/2144110395611594

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]