Home / พลังเพื่อสังคม / พลังสื่อเพื่อสังคม / ขอบคุณบีบีซีไทย ที่ให้โอกาสและช่วยขยายเสียงเราให้ดังขึ้น

ขอบคุณบีบีซีไทย ที่ให้โอกาสและช่วยขยายเสียงเราให้ดังขึ้น


ขอบคุณบีบีซีไทย ที่ให้โอกาสและช่วยขยายเสียงเราให้ดังขึ้น
ทุกคนสามารถร่วมพัฒนาประเทศได้ในแนวทางที่ตนเองถนัดครับ

งานล่าสุดกับ BBC Thai:
https://business.facebook.com/AccessibilityIsFreedom/posts/2144098138946153
https://business.facebook.com/AccessibilityIsFreedom/posts/2144110395611594

About saba

ปัญหารอบๆ ตัวเรามีมากมาย
สำคัญยิ่งกว่า คือคนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหา
ทุกคน มีหน้าที่ดูแลสังคม ร่วมกัน
/ซาบะ