ขนส่งระบบราง ยังไม่รองรับผู้พิการ (ข่าว TNN)

คนพิการ คือคนหนึ่งคนในสังคม
เป็นพี่ เป็นน้อง เป็นญาติ เป็นครอบครัว อาศัยอยู่ในสังคมเดียวกัน
เพียงแค่มีร่างกายบางส่วนบกพร่อง และความบกพร่องของร่างกายนั้น ทำให้โอกาสเรามีน้อยกว่า
รัฐฯ มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือ ส่งเสริมให้คนพิการ ให้คนทุกคนเกิดความเท่าเทียม

นโยบายผู้บริหารประเทศประกาศชัดเจน + นโยบายผู้บริหารกระทรวงที่เกี่ยวข้องประกาศชัดเจน
แต่ ณ วันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ขยับ
ในขณะที่โครงการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะทำกันโครมๆ
เปิดใช้อยู่ทุกวัน แต่ระบบเก่าก็ยังไม่ถูกแก้ไข ระบบที่สร้างใหม่ก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิม

ถ้าอยากรู้จริงๆ ว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้าง พรุ่งนี้เจอกันที่ศาลแพ่งรัชดา 9โมงเช้า

“คนพิการยื่นฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย กทม
ที่สร้างลิฟท์และสิ่งอำนวยความสะดวกบนระบบรถไฟฟ้า BTS ไม่แล้วเสร็จ
ตามศาลปกครองสูงสุดสั่ง” ครับ

ขอบคุณ TNN ครับ

– – –
ติดตามเรา:
– Facebook : https://www.facebook.com/AccessibilityIsFreedom/
– Web : https://www.accessibilityisfreedom.org/

ประเด็นต่างๆ:
– รถไฟฟ้า : http://goo.gl/XBQVNR

– ร่วมสนับสนุนงาน : http://goo.gl/i02iPu
– – –

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]