การแก้ไขปัญหาแบบ New Normal เราทำได้ นี่แหละคือพลังที่แท้จริงครับ!

วันนี้ผมอยากเอางาน 1 เดือนที่ผ่านมา มาบอกให้พวกเราได้รับรู้ จากที่เราได้ร่วมมือ ประสานงาน ทำงานกันระหว่างเครือข่าย ผลเป็นที่น่าพอใจมากๆ
อย่างน้อยที่นึกได้ก็ 3 ชิ้นใหญ่ๆ ตามนี้ครับ:
1. ปัญหาที่จอดรถคนพิการ / รพ สมิติเวช ศรีนครินทร์ / 1 อาทิตย์ จบง่ายๆ
2. ปัญหารถไฟฟ้า-ทางเท้าแคบ / MRT บางโพ / ภายใน 10 นาที ผบห ระดับสูงสั่งการแก้ไขทันที
3. ปัญหาที่จอดรถคนพิการถูกละเมิดสิทธิและการดูแลหย่อนยาน / แม็คโครนครปฐม / 6 ชม ผบห ระดับสูงสั่งการแก้ไข ดูแลเข้มข้น*ทุกสาขาทั่วประเทศ* ครับ

เป็นการแก้ไขโดย ‘เพื่อนเรา’ ส่งเรื่องส่งข้อมูลมาให้ ผมเป็นเพียงคนเปิดเรื่องและประสานงานเพื่อให้เกิดการแก้ไข
นี่เป็นงาน นี่เป็นหน้าที่ของทุกคน การช่วยเหลือสังคมทำได้ตลอดเวลา เพียงแค่คุณหันมอง รับฟังเรื่องราวรอบๆ ตัว แล้วเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆ ได้ละเอียดขึ้น

ร่วมด้วยช่วยกัน เป็น ‘หนึ่งพลัง’ ร่วมแก้ไขปัญหาสังคมไทย เพื่อตัวเรา เพื่อลูกหลานเราครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]