การเงินและบัญชี

saba access ask for your support

เพราะสิทธิและการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน จำเป็นสำหรับทุกคน
ในทุกๆ การเคลื่อนไหวมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเสมอ

เราทำงานอย่างหนัก ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมเป็นหนึ่งพลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เกิดการทำงานที่ต่อเนื่อง การให้ความสนับสนุนนั้นจำเป็นอย่างมาก และคุณก็สามารถเป็นหนึ่งพลังร่วมกับเราได้

งบสนับสนุนเพื่อการทำงาน เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ทุกๆ การเคลื่อนไหว การใช้เงินมีบันทึกชัดเจนและตรวจสอบได้ตลอดเวลา ตามลิงค์นี้ครับ: https://bit.ly/3qVMe5M

ขอบคุณครับ
/ซาบะ
Accessibility Is Freedom

[ธนาคาร]
ไทยพาณิชย์ (SCB)
175-256795-6
มานิตย์ อินทร์พิมพ์
– – – – –
[Paypal]
[email protected]

***โอนแล้วกรุณาส่งสลิปโอนเงินเพื่อการบันทึกข้อมูล-ขอบคุณครับ***

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]