การออกแบบที่ต้องคำนึงถึงทุกคน (UNDP – Sustainability Expo 2023)

ภาพ ซาบะกำลังพูดอยู่บนเวที

ได้รับเชิญจาก UNDP ไปร่วมส่งเสียงในงาน Sustainability Expo 2023 ภายใต้หัวข้อ “การออกแบบที่ต้องคำนึงถึงทุกคน”

Sustainability Expo 2023 เป็นงานระดับชาติที่จัดมาต่อเนื่อง ผมเตรียมโทนงานพยายามพูดถึงบรรยายกาศด้านบวก แต่ก็ต้องระมัดระวังว่าเราจะไม่ละเลยความจริงที่ต้องสื่อสารถึงทุกคนด้วยเช่นกัน
ผมตั้งใจเตรียมข้อมูลเบาๆ เพราะไม่อยากให้คนฟังได้รับข้อมูลข่าวสารที่ยุ่งยาก โดยเอางานที่เราร่วมขับเคลื่อนเป็นภาพประกอบ และโทนจะเป็นการตั้งคำถามให้ทุกคนตอบเองในใจ…

รายละเอียดงานพูด ตามคลิ๊ป ด้านล่าง
กราบขอบพระคุณ คุณเรอโนและ UNDP เพื่อนเราที่ให้เกียรติและให้โอกาสเราเสมอครับ

ภาพ ซาบะกำลังพูดอยู่บนเวที

 
 

 

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]