การพัฒนาเมือง การมีส่วนร่วมจาก ‘ทุกคน’ คือคำตอบในการแก้ไขปัญหา

ภาพ พี่ซาบะกำลังทดสอบเข็นรถขึ้นทางลาดใหม่

กรุงเทพมหานคร เมืองที่สะสมปัญหามาช้านาน หากต้องการแก้ไข การมีส่วนร่วมจาก ‘ทุกคน’ นั้นจำเป็นมาก
ภาครัฐฯ, ผู้บริหารและหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ, นักวิชาการ, ประชาชนในสังคม ทุกคนล้วนมีส่วนสำคัญ

จากการลงพื้นที่ ทำงานอย่างต่อเนื่องพบว่า ‘กฏหมาย’ เป็นส่วนหนึ่ง เป็นส่วนสำคัญ เป็นแกนหลักเพื่อยึด ที่ต้องปฏิบัติตามให้ได้ก่อน
แต่กฏหมายก็ไม่ใช่คำตอบทั้งหมด สำคัญที่สุดคือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ต้องเข้ามาร่วมกันทำงาน ให้ข้อมูลและทดสอบใช้งาน

เพื่อให้สิ่งที่แก้ไขนั้น ‘ใช้ได้จริง อย่างเท่าเทียมกัน’ ครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]