บรรยายพิเศษ “การพัฒนาการและสวัสดิการ จากมุมมองของ Accessibility Is Freedom” หลักสูตรนานาชาติ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (กันยายน/2021)

ภาพ การบรรยายผ่านระบบซูม
เป็นอีกหนึ่งครั้ง ที่เราได้มีโอกาสบรรยายพิเศษให้กับน้องๆ นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หลักสูตรนานาชาติครับครั้งนี้ผมเลือกหยิบงานของเราที่ผ่านมา มาเล่าให้น้องๆ ฟังผ่านการเล่าเรื่อง ‘The Stories’ เพื่อบอกให้น้องๆ ได้รับรู้ว่า คนหนึ่งคนเมื่อเกิดภาวะที่ต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายหรือประเด็นอื่นๆ ‘เราทำยังไง เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้คนๆ นั้นได้เติบโต มีชีวิตที่ดีขึ้นได้’

ระบบสนับสนุนต่างๆ เช่น สวัสดิการสำคัญมาก แต่ยังมีอีกหลายส่วนที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ คือ การเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะโอกาสในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน ที่เรามีกำหนดไว้ตามกฏหมายไว้อย่างชัดเจนแล้ว

งานของผมคือ ทำให้คนทุกคนเดินทางได้ เมื่อคนเดินทางได้ ก็จะเกิดการพัฒนาการที่เหมาะสมขึ้นได้เอง (ผม ณ ที่นี้คือพวกเราคนทำงานทุกคน) และผมเอางานส่วนนี้มาเล่าให้น้องๆ ฟัง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง มองเห็นภาพที่ชัดเจนได้มากกว่าเดิม และเราก็จะมีคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยกันดูแลสังคมต่อไปครับ

เช่นเดิม ขอบคุณอาจารย์ Alex, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอย่างสูง ที่ให้โอกาสเราได้ไปคุยกับเด็กๆ ทุกๆ ปีครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country [มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์] [Manit Saba Intharapim] [マニト・サバ・インサラピム]