การบังคับใช้กฏหมายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการเปลี่ยนแปลง — ประกาศขอพลังจากทนายอาสา

ภาพ ประกาศรับทนายอาสา

เรามีประเด็นร้างรา ค้างคาหลายๆ ประเด็นที่จำเป็นต้องขอแรงพี่ๆ ทนายช่วยดำเนินการครับ เรามีทีมทนายที่ปรึกษาแล้วแต่อยากได้คนเพิ่มครับ
แต่ละพื้นที่, แต่ละประเทศใช้แนวทางการเคลื่อนไหวต่างกัน มาตรการบังคับใช้กฏหมายก็เป็นหนึ่งแนวทางที่จะขับเคลื่อนสังคมและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ครับ

ติดต่อผมหลังไมค์ครับ

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]