การติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานบน BTS 23 สถานี (ตามคำสั่งศาล)