การติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานบน BTS 23 สถานี (ตามคำสั่งศาล)

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม We will be THE ONE who change our country[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์][Manit Saba Intharapim][マニト・サバ・インサラピム]