กองทุน คุณอ้นและเพื่อน (AWN & Friends Fund)

saba access ask for your support

กองทุนเพื่องานการขับเคลื่อนเพื่อทุกคน (AWN & Friends FUND)

เกิดจากคุณอ้นเห็นงานของเราเกิดขึ้นต่อเนื่อง มีความกรุณาตั้งใจร่วมเป็นส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน โดยเริ่มจากงานประมูลของใช้และชักชวนเพื่อนๆ เข้ามาร่วมกัน

เงินเข้า/เงินออก เกิดขึ้นมาตลอด 10ปีของการทำงาน หน้านี้เป็นเพียงการแยกข้อมูลออกมาแสดงเฉพาะกลุ่มให้ดูง่าย

งบสนับสนุนเพื่อการทำงาน เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ทุกๆ การทำงานล้วนเกิดค่าใช้จ่าย โปรดร่วมสนับสนุนเพื่อให้เกิดการทำงานที่ต่อเนื่อง
การใช้เงินมีบันทึกชัดเจนและตรวจสอบได้ตลอดเวลา(Open Transaction) ตามลิงค์นี้ครับ: https://bit.ly/3qVMe5M

ระบบการเงินกลาง เงินเข้า/ออกทั้งหมด ดูได้ตามลิงค์นี้ครับ: https://www.accessibilityisfreedom.org/การเงินและบัญชี/

ขอบคุณครับ
/ซาบะ
Accessibility Is Freedom

[ธนาคาร] ไทยพาณิชย์(SCB) / 175-256795-6 / มานิตย์ อินทร์พิมพ์
– – – – –
[Paypal]
[email protected]

***โอนแล้วกรุณาส่งสลิปโอนเงินเพื่อการบันทึกข้อมูล-ขอบคุณครับ***