กฏหมายต้องแข็งแรง

ภาพ แบนเนอร์ 'ห้ามสูบบุหรี่ ปรับ 5,000 บาท'

About saba

เราจะเป็น #หนึ่งพลัง ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
We will be THE ONE who change our country
[มานิตย์ ซาบะ อินทร์พิมพ์]

[Manit Saba Intharapim]
[マニト・サバ・インサラピム]